NGHĨ VỀ HOA SEN

“…Với một sinh viên ngành ngôn ngữ như tôi, việc giao tiếp với giáo viên nước ngoài là thật sự cần thiết nhưng không phải ai cũng có thể tự tin nói được. Và sau một năm học tập trong điều kiện như thế, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng: Tôi sẵn sàng giao tiếp với bất kì người nước ngoài nào!”

Sinh viên NGUYỄN HOA LÊ - Lớp : TA101. Niên khóa 2010 - 2014

CỘNG ĐỒNG HOA SEN