"Học Marketing sau này ra trường con làm gì?"

Marketing có thể hiểu nôm na là “tiếp thị”, nhưng thực tế Marketing lại có nghĩa rộng hơn “tiếp thị” mà mọi người vẫn đang hiểu bấy lâu nay. Chắc có lẽ thế mới có trường ...

Nghĩ về Hoa Sen
Lịch tuyển sinh