Đúng ngành nghề - sáng tương lai

Nằm trong chuỗi các hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm học 2017-2018, “Tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu” đã và đang trở thành hoạt động được nhiều trường THPT lựa chọn. 

Nghĩ về Hoa Sen