Nghĩ về Hoa Sen
Tại sao chọn Đại học Hoa Sen?

Theo số liệu thống kê Đợt 1/2016, tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp tiếp tục tăng lên đến 82,22% (tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước)

Điều này chứng minh rằng sinh viên Hoa Sen hoàn toàn có thể thích ứng ngay với môi trường doanh nghiệp và được đánh giá cao thông qua năng lực làm việc cũng như kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết qua 2 lần thực tập tại doanh nghiệp.