Chào mừng bạn đến với trang web đăng ký dự tuyển học bổng trực tuyến của Trường Đại học Hoa Sen. Để thuận tiện trong quá trình xét duyệt học bổng, bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin tại các mục có dấu (*).

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 08.7309.1991 (số nội bộ: 11404) hoặc email: hocbong@hoasen.edu.vn khi cần hỗ trợ thêm.

Ngày sinh *
Ngày cấp *
Kết quả học tập *
Lớp Điểm trung bình Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm
10
11
12
HK.I
Mối quan hệ Họ tên Tuổi Nghề nghiệp Điện thoại
Cha
Mẹ
File hợp lệ .gif, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .gz, .rar, .zip
File hợp lệ .gif, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .gz, .rar, .zip
File hợp lệ .gif, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .gz, .rar, .zip
File hợp lệ .gif, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .gz, .rar, .zip
File hợp lệ .gif, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .gz, .rar, .zip

Bạn vui lòng kiểm tra và đảm bảo các thông tin hồ sơ chính xác trước khi hoàn tất đăng ký dự tuyển học bổng.