Nghĩ về Hoa Sen
Tại sao chọn Đại học Hoa Sen?

Tỷ lệ tân khoa có việc làm ngay (trước khi nhận bằng tốt nghiệp) đợt 2 năm 2016 của trường Đại học Hoa Sen tăng lên đến gần 76%. 

Điều này chứng minh rằng sinh viên Hoa Sen hoàn toàn có thể thích ứng ngay với môi trường doanh nghiệp và được đánh giá cao thông qua năng lực làm việc cũng như kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết qua 2 lần thực tập tại doanh nghiệp.