Nghĩ về Hoa Sen
Tại sao chọn Đại học Hoa Sen?

Theo số liệu năm học 2014 - 2015, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tình từ thời điểm tốt nghiệp đạt hơn 92%, tăng khoảng 2% so với năm 2013 - 2014.

Điều này chứng minh rằng sinh viên Hoa Sen hoàn toàn có thể thích ứng ngay với môi trường doanh nghiệp và được đánh giá cao thông qua năng lực làm việc cũng như kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết qua 2 lần thực tập tại doanh nghiệp.